CORPORATE IDENTITY
CI Logo

Logo type

  • BIGPICTRUES CI 로고 타입
  • BIGPICTRUES CI 로고 타입
Chữ “BIG” trong Big Pictures sử dụng màu đỏ đầy sức sống và chữ “Pictures” sử dụng màu đen rất phù hợp với màu đỏ để thể hiện sự vươn lên như đang vẽ một bức tranh.

Logo typo

  • BIGPICTRUES CI 로고 타입

Color system

RED

PANTONE® : 485C

RGB : 218 41 28

CMYK : 0 95 100 0

BLACK

RGB : 0 0 0

CMYK : 0 0 0 100

BRAND IDENTITY
BI Logo

Logo type

  • CMS BI 로고타입
Wordmark được thiết kế phù hợp với hình ảnh biểu tượng và được điều chỉnh tỷ lệ theo hình dáng của từng phông chữ. Không tự ý thay đổi phông chữ, độ đậm, tỷ lệ… của chữ.

Logo typo

  • BIGPICTRUES CI 로고 타입

Color system

RED

PANTONE® : 2347C

RGB : 228 0 43

CMYK : 0 95 100 0

ORANGE

PANTONE® : 158C

RGB : 232 119 34

CMYK : 0 62 95 0

BLACK

RGB : 0 0 0

CMYK : 0 0 0 100