ABOUT VRCMS

Mô phỏng đào tạo hoạt động VR CMS

Chương trình mô phỏng VRCMS sẽ giúp quý khách có thể luyện tập các thao tác một cách nhanh chóng và an toàn với thời gian chuẩn bị ngắn hơn và diện tích yêu cầu nhỏ hơn so với các máy móc to nặng trên thực tế. Chương trình mô phỏng CMS VR có thể mở rộng phù hợp với nhu cầu và ngân sách của quý khách, chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo dựa trên việc mô phỏng thực tế và tiết kiệm nhất cho các cơ sở đào tạo máy móc thiết bị nặng.

C onstruction
M achine
S imulator
xử lý
cần điều khiển
bàn đạp 1
HMD
Máy xúc người điều khiển
xe nâng người điều khiển
Hộp số đòn bẩy
bàn đạp 2
WHAT IS THE

CMS VR 운용 교육 시뮬레이터

CMS 시뮬레이터는 실제 중장비에 비해 적은 요구 면적과 짧은 준비 시간을 통해
더 빠르고 안전하게 기본 작동을 학습할 수 있습니다.
예산과 필요에 맞게 확장 가능한 CMS VR 시뮬레이터는
중장비 교육기관에 가장 경제적이고 사실적인 시뮬레이션 기반 교육을 제공합니다.

VRCMS 자세히 보기
ABOUT VRCMS

Chương trình mô phỏng máy móc xây dựng giống với thực tế nhất

Chương trình mô phỏng CMS cung cấp góc nhìn thực tế bằng cách sử dụng các phép tính vật lý và theo dõi người dùng VR HMD đồng thời được trang bị thuật toán đánh giá việc thực hành dựa trên nền tảng NCS (Tiêu chuẩn năng lực quốc gia) để hỗ trợ việc học một cách có hệ thống các loại máy móc xây dựng khác nhau.

VR PoKo

VR PoRi

VR TaKi

VR LoGa

VR MoBi

VR MoRo

VR DoJa

VR PoKo

VR PoRi

VR TaKi

VR LoGa

VR MoBi

VR MoRo

VR DoJa